Strojové vyšívanie

Originálny ručne šitý textil

Čaro krížikovej výšivky

Menu

Produkty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci:
Ing. Vladimíra Vašutová – Vava Poly, sídlo: Janského 15, 949 01 Nitra,
IČO: 40232298

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Dokladom o predaji pri platbe v hotovosti je pokladničný doklad z virtuálnej pokladnice.

Predávajúci nie je platcom DPH.

Spôsob platby

Za tovar je možné platiť:

  1. prevodom na účet vedený v Tatra banke – SR
  2. v hotovosti pri prevzatí zásielky na dobierku
  3. v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne

Preprava a dodanie tovaru

Tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania je uvedený na webovej stránke alebo dohodnutý iným spôsobom. Termín dodania u produktu na zákazku sa dohaduje vždy individuálne a je závislý od zložitosti zákazky a množstvá iných zákaziek.

V prípade, že nebude možné objednaný tovar zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámim Vám predpokladaný termín dodania.

Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi doručovateľa.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom) na adresu predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémech, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho za účelom plnenia predmetu zmluvy a to na dobu potrebnú k vybaveniu objednávky.

Kupujúci má právo upresniť dobu, počas ktorej budú informácie u predajcu uložené a následne odstránené. Kupujúci má právo byť informován, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, má právo jeho údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti tykajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.