Textil s výšivkou

Čaro krížikovej výšivky

Všehochuť textilných obalov

Kreatívne balíčky

Kreatívne balíčky navrhujem a pripravujem pre všetky vekové kategórie - hlavne pre deti a seniorov. A to pre jednotlivcov a pre skupiny. Tvorivé činnosti v tomto  podaní sú pomôckou pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, pracovníkov detských táborov, klientských služieb a sociálnych zariadení, ktorí s deťmi, seniormi  a klientmi pracujú. Cieľom kreatívnych balíčkov je hlavne radosť, spokojnosť a dobrá nálada z ručnej práce a z vlastných nápadov.